Kūno laikysenos sutrikimai tarp jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: kūno laikysena, griaučių raumenų sistema, juosmens lordozė, krūtininė kifozė.

Darbo tikslas. Nustatyti kūno laikysenos ypatumą tarp jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų. Tyrimo objektas ir metodai. Tyrėme Kauno miesto „Nemuno” vidurinės mokyklos 5–6 klasių moksleivius. Tyrime dalyvavo 109 tiriamieji, iš jų: 57 (52,3%) mergaitės ir 52 (47,7%) berniukai. Tyrimas atliktas taikant įvairius metodus: antroposkopiją, cirtometriją, skoliometriją. Antroposkopijos metodas buvo naudojamas įvertinant vaiko bendrą laikyseną ir diagnozuojant matomą kūno asimetriją. Cirtometrijos metodu įvertinome vaiko stuburo linkių, krūtinės kifozės ir juosmens lordozės kampus. Asimetrinei laikysenai vertinti taikėme skoliometrijos metodą. Tyrimų rezultatus apdorojome taikydami statistinę duomenų analizę.

Rezultatai. Nagrinėjant atliktų tyrimų duomenis nustatyta, kad dažniausias kūno laikysenos sutrikimas – Iº asimetrinė laikysena, kuri stebima 40,4 proc. visų tiriamųjų, mažiausiai nustatyta skoliozės atvejų – 8 proc. Taisyklinga laikysena stebima tik pas 20,2 proc. tiriamųjų. Padidėjusią ir sumažėjusią stuburo krūtinės srities kifozę turėjo 31,3 proc. tiriamųjų vaikų, iš jų 28,8 proc. berniukų ir 31,6 proc. mergaičių. Juosmens srityje – 33 proc., iš jų 34,6 proc. berniukų ir 31,5 proc. mergaičių. Remiantis naujai nustatytomis juosmens lordozės ir krūtinės kifozės normomis, normalią krūtinės kifozę ir normalią juosmens lordozę turi atitinkamai 69,7 proc. ir 67 proc. vaikų, sumažintą krūtinės kifozę turi 14,7 proc. vaikų ir 17,4 proc. – sumažintą juosmens lordozę. Padidėjusi krūtinės kifozė ir padidėjusi juosmens lordozė stebima 15,8 proc. ir 15,6 proc. vaikų.

atsisiųsti pdf